Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Konferencja kończąca projekt

Międzynarodowa konferencja naukowa kończąca projekt LIFE
Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

 

19-20 kwietnia 2018 r.

 

Komunikat nr 1

 

Szanowni Państwo!

Pieniński Park Narodowy oraz Pieninský národný park (PIENAP) organizują w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. konferencję naukową kończącą projekt LIFE pt. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze «Pieniny»”.

 

Cele konferencji

1. Omówienie organizacji i realizacji projektu LIFE

2. Prezentacja wyników monitoringu zabiegów wykonywanych w ramach projektu LIFE

3. Prezentacja najnowszych wyników badań z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, prowadzonych w rejonie Pienin po polskiej i słowackiej stronie.

 

Organizacja konferencji

Na program konferencji złożą się trzy sesje: referatowa, posterowa i terenowa.

Sesja referatowa (19.04) – przedstawienie genezy, celów, organizacji i przebiegu projektu LIFE oraz omówienie:

  • skuteczności zabiegów na wykupionych łąkach i procesów przyrodniczych w wykupionych ekosystemach leśnych

  • skuteczności zabiegów na murawach

  • efektów zabiegów ochronnych w siedlisku pszonaka pienińskiego

  • skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych

  • efektów związanych z remontem szlaków (erozja gleby i regeneracja roślinności)

  • monitoringu płazów

  • procedur ochrony obszaru Natura 2000 w PIENAP

  • wpływu projektu LIFE na lokalną gospodarkę, społeczeństwo i funkcję ekosystemu.

Sesja posterowa (19.04) – przedstawienie efektów realizacji monitoringu i badań z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, prowadzonych w ostatnich latach w rejonie Pienin w formie dyskusji przy plakatach.

Sesja terenowa (20.04) – przedstawienie realizacji projektu LIFE w terenie.

 

Publikacje

Na konferencję będzie wydany „Przewodnik po sesji posterowej“ ze streszczeniami posterów. 1-stronicowe streszczenie można przesłać na adres kkarwowski@pieninypn.pl do 10.03.2018 r.

Po konferencji zostanie wydany 15 tom „Pieniny – Przyroda i Człowiek“ (4 pkt. na liście czasopism nauk.), w którym będzie można zamieścić artykuły naukowe z monitoringu i badań realizowanych w Pieninach. Artykuły można przesłać na adres kkarwowski@pieninypn.pl do 30.04.2018 r. Wskazówki dla autorów znajdą się na stronie internetowej Pienińskiego PN pod adresem: http://host1021.vps92.iat.pl/mfiles/1395/28/0/z/Wskazowki-dla-autor-w-PPC.pdf.

 

Koszt uczestnictwa

Uczestnictwo w konferencji (w tym noclegi i wyżywienie) jest bezpłatne. Uczestnicy konferencji ponoszą jedynie koszty dojazdu.

Wstępny program konferencji naukowej.

 

Kontakt z organizatorami

– organizacja, wydawnictwa: Krzysztof Karwowski tel. (18) 262-56-01 lub 262-56-02 w. 39
e-mail: kkarwowski@pieninypn.pl

– organizacja, ankiety: Joanna Kozik, tel. (18) 262-56-01 lub 262-56-02 w. 43.
e-mail: konferencja@pieninypn.pl

 

Niniejszy komunikat ma na celu przekazanie podstawowych informacji, aby Państwo mogli zarezerwować sobie czas na uczestniczenie w konferencji.

Prosimy o wypełnienie do 20.02.2018 r. dołączonej poniżej ankiety uczestnictwa (lub pod linkiem). Szczegółowy program i ankieta rezerwacyjna będą zamieszczone w terminie późniejszym.

 

Prosimy o przekazywanie powyższego komunikatu innym zainteresowanym osobom

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji
mgr inż. Michał Sokołowski
Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego