Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

LIFE+ w Pieninach

Projekt „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny"” współfinansowany przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Beneficjent: Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107 b, 34-450 Krościenko n/D
Czas trwania: 01.09.2013 – 30.06.2018
Całkowity budżet: 1 276 538 EUR
Wkład UE: 638 269 EUR (50%)
Wkład NFOŚiGW: 573 924 EUR (45%)

Program Life+
LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska. Od początku swego istnienia, od roku 1992 program Life dofinansował  3954 projektów w Uni Europejskiej- w kwocie około  3.1 mld Euro.

Program LIFE+ podzielony jest na trzy komponenty tematyczne:

PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
Komponent I przewiduje się finansowanie projektów związanych z wdrażaniem Dyrektywy Ptasiej i Siedlikowej szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000.

POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA
Komponentu II przewiduje finansowanie innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów z zakresu ochrony środowiska.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Komponent III przewiduje się finansowanie projektów informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wymianę najlepszych doświadczeń i praktyk.