Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

LIFE+

Program LIFE+
LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska. Od początku swego istnienia, od roku 1992 program Life dofinansował  3954 projektów w Uni Europejskiej- w kwocie około  3.1 mld Euro.

Program LIFE+ podzielony jest na trzy komponenty tematyczne:

PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
Komponent I przewiduje się finansowanie projektów związanych z wdrażaniem Dyrektywy Ptasiej i Siedlikowej szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000.

POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA
Komponentu II przewiduje finansowanie innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów z zakresu ochrony środowiska.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Komponent III przewiduje się finansowanie projektów informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wymianę najlepszych doświadczeń i praktyk.