Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Wizyta przedstawiciela Zewnętrznego Zespołu Monitorującego w projekciePiątek, 21 września 2018

We wrześniu 2018 roku odbyło się coroczne spotkanie z przedstawicielem Zewnętrznego Zespołu Monitorującego w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego.

W trakcie dwudniowego spotkania skontrolowano dokumentację projektu oraz oceniono rzeczowy i finansowy stan zaawansowania realizacji projektu. W czasie sesji terenowej skontrolowano:

efekty zabiegów ochronnych na gruntach wykupionych w projekcie
efekty zabezpieczenia miejsc rozrodu płazów na polanie Majerz,
efekty usuwania obcych gatunków inwazyjnych w Przełomie Dunajca,

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące zabiegów ochronnych realizowanych na wykupionych gruntach.