Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Monitoring rdestowca ostrokończystego i sachalińskiego w Przełomie DunajcaWtorek, 01 lipca 2014

Realizując założenia projektu „LIFE Pieniny PL”, w dniu 2.06.2014 r. przeprowadzono monitoring rdestowca ostrokończystego i sachalińskiego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego, głównie w przełomie Dunajca. Monitoring przeprowadzono na długości 11 km

od przystani flisackiej w Sromowcach Niżnych do Zawiesów  (Krościenko - Piaski). Zadanie wykonano przy użyciu wynajętej łodzi flisackiej, z której obserwowano brzegi rzeki Dunajec i dobijano w miejscach gdzie zaobserwowano występowanie gatunku inwazyjnego. Przeliczono, zmierzono, zanotowano i usunięto wszystkie znalezione pędy rośliny.

Akcja rozpoczęła kilkuletni program zwalczania w.w gatunków wraz z kontrolą skuteczności zastosowanych metod. 

W monitoringu wzięły udział 3 osoby:

 1. Paweł Kauzal – Wykonawca firmy „Dendrologicznie Maciej Byrczek” – realizator zamówienia „Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych”;
 2. Małgorzata Braun – Specjalista ds. ochrony ekosystemów nieleśnych w PPN;
 3. Agnieszka Trzaska – Asystentka koordynatora projektu „LIFE Pieniny PL”.

Celem akcji było przekazanie Wykonawcy informacji o dotychczasowych miejscach występowania rdestowców oraz ustalenie szczegółów technicznych zarówno sposobu liczenia i opisywania zanotowanych stanowisk, jak i metod usuwania znalezionych pędów. Szczególnie istotne było sprawdzenie, jak na kondycje gatunków wpłynęło wezbranie powodziowe, które miało miejsce 2 tygodnie przed w.w terminem.

Monitoring skupił się na 19, wcześniej zarejestrowanych, stanowiskach występowania rdestowca w rejonie:

 • Nokiel (1 stanowisko) – nie zanotowano gatunku inwazyjnego,
 • Rówienka (10 stanowisk) – zanotowano łącznie około 498 sztuki o śr. wielkości 60 cm,
 • Facimiech (1 stanowisko) – zanotowano 48 sztuk o wysokości 20-40 cm,
 • Piecki (1 nowe stanowisko) – zanotowano 13 sztuk,
 • Pod Ligarkami (1 stanowisko) – zanotowano 40 sztuk o wysokości 15-60 cm,
 • Przechodki (1 stanowisko) – nie zanotowano,
 • Kras (3 stanowiska) – zanotowano łącznie 114 sztuk o wysokości 30-90 cm,

W powyższych stanowiskach zanotowano występowanie rdestowca ostrokończystego.

 • Pod Zawiesami (1 stanowisko) – 6 sztuk rdestowca sachalińskiego o śr. wysokości 40 cm.

Kolejne kontrole wraz z usuwaniem pędów planowane są w lipcu i sierpniu bieżącego roku. Akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach. 

Agnieszka Trzaska

GALERIA