Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Posiedzenie Komitetu SterującegoPoniedziałek, 09 grudnia 2019

W dniu 15 listopada 2019 roku, w siedzibie PPN, odbyło się siódme, ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego projektu "LIFE Pieniny PL"

W spotkaniu uczestniczyło 12 osób, w tym 8 członków Komitetu oraz personel zarządzający projektem. W trakcie posiedzenia Koordynator Projektu Andrzej Kowalski przedstawił osiągnięte efekty pełnej realizacji projektu. Członkowie Komitetu Sterującego jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdania za IV kwartał 2018 oraz I, II i III kwartał 2019 roku oraz protokół z VI posiedzenia Komitetu. W dalszej części spotkania kierownik finansowy projektu Anna Wiercioch przedstawiła zgromadzonym stan zaawansowania finansowego projektu. W trakcie ostatniego posiedzenia członkowie Komitetu Sterującego podjęli uchwałę podsumowującą realizację całości projektu oraz osiągnięcie jego głównych celów: wykup gruntów i objęcie ich działaniami ochronnymi, remonty szlaków, poprawę warunków bytowania pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum, zabiegi na murawach, zabezpieczenie miejsc rozrodu płazów oraz usuwanie obcych gatunków inwazyjnych.

GALERIA