Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Monitoring i usuwanie gatunków inwazyjnych w Przełomie Dunajca - AfterLifeWtorek, 29 września 2020

W 2020 roku zakończono trwające od 2015 r. doświadczenie trwałego usunięcia pędów rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica na stanowisku nr 10, przeprowadzonego w ramach projektu LIFE.

Stanowisko znajduje się w Krasie na umocnionym przez kamienie brzegu, bardzo utrudniające usuwanie podziemnych części roślin. Zanim założono doświadczenie, pędy rdestowca w 2015 r. usuwane były trzykrotnie. W sumie usunięto 304 pędy, w tym: w lipcu 158, w sierpniu 117, we wrześniu 29. Po trzecim zabiegu na powierzchni ok.12m 2 rozłożono folię ściśle przylegającą do podłoża. W 2020 r. odsłonięto folię stwierdzając brak obecności roślin. Od sezonu 2020 r. będzie prowadzony  monitoring zadarniania się powierzchni ze szczególnym naciskiem na obserwacje ewentualnie pojawiających się pędów rdestowca.

GALERIA