Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Remont murów Zamku CzorsztynWtorek, 26 sierpnia 2014

Zgodnie z założeniami projektu rozpoczęto prace remontowe i zabezpieczające przy fragmencie murów zewnętrznych Zamku Czorsztyn, przewidziane w ramach działania C.4 „Ochrona pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (*2114)”.

Prace zakończą ważny etap zabezpieczania ruin zamku, co umożliwi zlikwidowanie zaplecza remontowego i uporządkowanie terenu, a to przyczyni się do poprawy warunków bytowania dla pszonaka pienińskiego. Wykonanie prac powierzono firmie zewnętrznej, z którą zawarto umowę 21 lipca 2014 roku. Termin zakończenia prac ustalono na 16 listopada 2014 r. 

GALERIA