Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Deklaracja współpracyWtorek, 26 sierpnia 2014

W ramach współpracy i wymiany doświadczeń z innymi projektami LIFE+ Pieniński Park Narodowy nawiązał współpracę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie, realizującą projekt LIFE+ „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”.

W dniu 7 sierpnia 2014 w czasie spotkania w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego omówiono założenia realizowanych projektów – kwestie merytoryczne oraz formalno-finansowe. Wymieniono się doświadczeniami związanymi z wykupami gruntów na terenie PPN oraz w obszarach cennych z punktu widzenia projektu realizowanego przez RDOŚ. Omówiono również poszczególne kwestie techniczne poprzez wymianę doświadczeń w realizacji projektów LIFE+.

Więcej na temat projektu „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” http://kserotermy-life-krakow.pl/informacje-o-projekcie/
 

GALERIA