Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Remont szlaku niebieskiegoWtorek, 26 sierpnia 2014

Zgodnie z założeniami projektu rozpoczęto prace remontowe niebieskiego szlaku turystycznego w rejonie Trzech Koron, na odcinku od Polany Kosarzyska do Polany Pieniny, przewidziane w projekcie w ramach działania C.2 „Remont i modernizacja szlaków turystycznych”.

Przywrócenie właściwego stanu szlaków zapewni ochronę najcenniejszych leśnych siedlisk przyrodniczych przed presją turystyczną poprzez skoncentrowanie ruchu turystycznego na wyznaczonym szlaku. W 2014 roku rozpoczęty zostanie również remont odcinka od Zamkowej Góry do Polany Kosarzyska. Wykonaniem prac zajmują się pracownicy Pienińskiego Parku Narodowego. Zakończenie wszystkich prac na odcinkach przewidzianych w projekcie do remontu przewiduje się w 2016 roku. 

GALERIA