Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Monitoring rdestowca ostrokończystego i sachalińskiego w Przełomie DunajcaPiątek, 29 sierpnia 2014

Realizując założenia projektu „LIFE Pieniny PL”, w dniu 29.07.2014 r. przeprowadzono drugi w bieżącym roku, monitoring rdestowca ostrokończystego i sachalińskiego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego, głównie w przełomie Dunajca.

Monitoring przeprowadzono na długości 11 km od przystani flisackiej w Sromowcach Niżnych do Zawiesów (Krościenko - Piaski). Zadanie wykonano przy użyciu wynajętej łodzi flisackiej, z której obserwowano brzegi rzeki Dunajec i dobijano w miejscach gdzie zaobserwowano występowanie gatunku inwazyjnego. Na odcinku wzdłuż Krasu poruszano się pieszo. Przeliczono, zmierzono, zanotowano i usunięto wszystkie znalezione pędy rośliny.
Akcja prowadzona była w ramach rozpoczętego w czerwcu bieżącego roku kilkuletniego programu zwalczania w.w gatunków wraz z kontrolą skuteczności zastosowanych metod.
W monitoringu wzięły udział 3 osoby:
1. Paweł Kauzal – Wykonawca firmy „Dendrologicznie Maciej Byrczek” – realizator zamówienia „Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych”;
2. Małgorzata Braun – Specjalista ds. ochrony ekosystemów nieleśnych w PPN;
3. Agnieszka Trzaska – Asystentka koordynatora projektu „LIFE Pieniny PL”.

Celem akcji było przeprowadzenie monitoringu dotychczas zanotowanych stanowiska, czyli sprawdzenie liczebności i kondycji roślin inwazyjnych. Szczególnie istotne było sprawdzenie, czy dotychczasowe zabiegi osłabiły populację rdestowca w Przełomie Dunajca.

Monitoring skupił się na 23, wcześniej zarejestrowanych, stanowiskach rdestowca
w rejonie:
 Nokiel (1 stanowisko) – zanotowano 14 pędów,
 Rówienka (10 stanowisk) – zanotowano łącznie około 301 pędów,
 Facimiech (2 stanowiska) – zanotowano 71 pędów,
 Piecki (1 stanowisko) – nie odnaleziono,
 Pod Ligarkami (1 stanowisko) – zanotowano 60 pędów,
 Przechodki (1 stanowisko) – 3 pędy,
 Kras (5 stanowisk) – zanotowano łącznie 101 pędów,
Na powyższych stanowiskach zanotowano występowanie rdestowca ostrokończystego.
 Pod Zawiesami (2 stanowiska) – na 1 stanowisku zanotowano 2 pędy rdestowca czeskiego; na 2 stanowisku zanotowano 10 pędów rdestowca sachalińskiego.
Wysokość pędów rdestowca wahała się od 5 cm do około 130 cm, ze średnią wysokością 40-50 cm.
Kolejna kontrola wraz z usuwaniem pędów planowana jest w sierpniu bieżącego roku. Akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach.