Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Wymiana doświadczeń między projektamiWtorek, 28 października 2014

Pieniński Park Narodowy zgodnie z założeniami projektu LIFE Pieniny PL, zorganizował wyjazd szkoleniowy do Wigierskiego Parku Narodowego w ramach wymiany doświadczeń pomiędzy projektami LIFE+.

Wigierski Park Narodowy realizuje na swoim terytorium projekt LIFE11 NAT/PL/000431 pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. W szkoleniu udział wzięły osoby zaangażowane
w realizację zadań i nadzór techniczno-merytoryczny nad projektem LIFE12 NAT/PL/000034 pt. Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”. Wymiana doświadczeń z innymi projektami LIFE+ umożliwia utworzenie sieci projektów, gdzie zastosowanie mają najlepsze praktyki, przyczynia się do wypracowania wspólnych rozwiązań z zakresu ochrony przyrody terenów cennych przyrodniczo, a także do rozpowszechnienia wiedzy o projekcie realizowanym w PPN.

Agnieszka Trzaska

GALERIA