Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Drugie spotkanie Komitetu SterującegoŚroda, 26 listopada 2014

W dniu 3 listopada 2014 roku, w siedzibie PPN, odbyło się drugie spotkanie Komitetu Sterującego, w którym wzięli udział zarówno jego członkowie, jak i pracownicy PPN zaangażowani w realizację projektu LIFE+.

W trakcie posiedzenia Koordynator Projektu Andrzej Kowalski przedstawił dotychczasową realizację projektu i działania planowane do końca III kwartału 2015 roku. Komitet Sterujący przyjął jednomyślnie sprawozdanie za II i III kwartał 2014 roku oraz plan działań na I, II i III kwartał 2015 roku. Mgr Małgorzata Braun zaprezentowała zadanie związane z ochroną pszonaka pienińskiego, jego status na terenie PPN i działania podejmowane w ramach projektu LIFE Pieniny PL, natomiast mgr Teresa Ciesielka przedstawiła prezentację o Zamku Czorsztyn obejmującą jego historię i etapy prac renowacyjnych. Po części posiedzeniowej odbyła się część terenowa na Zamku Czorsztyn, gdzie zaprezentowano prace renowacyjne wykonane w ramach projektu, mgr Teresa Ciesielka oprowadziła uczestników po ruinach zamku.

Tekst: Agnieszka Trzaska

GALERIA