Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Zabezpieczenie miejsc rozrodu płazów na „Kapitanowym”Czwartek, 22 stycznia 2015

W ramach realizacji działania C. 6 Ograniczenie negatywnego wpływu wypasu na miejsca rozrodu płazów pod koniec 2014 roku, zabezpieczono miejsca rozrodu płazów na „Kapitanowym” w Hałuszowej.

W wyniku podjętych czynności oczyszczono i wymodelowano istniejące oczko wodne (stanowiące miejsce rozrodu płazów) poprzez jego pogłębienie i poszerzenie. Ponadto wykonano poidło dla owiec, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu pojenia. 

 

tekst: Agnieszka Trzaska

GALERIA