Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Współpraca i wymiana doświadczeń - SłoweniaPiątek, 17 lipca 2015

W ramach współpracy i wymiany doświadczeń z innymi projektami LIFE+ (Działanie F.2) delegacja Pienińskiego Parku Narodowego w dniach 31.05 – 6.06.2015 roku uczestniczyła w zagranicznym wyjeździe szkoleniowym do Słowenii poświęconym zdobyciu wiedzy merytorycznej oraz praktycznej, niezbędnej do prowadzenia własnego projektu.

Szkolenie rozpoczęto od wizyty w Notranjskim Regijskim Parku realizującym w latach 2007 – 2009 projekt LIFE 06 NAT/SLO/000069 "Presihajoče Cerkniško jezero" (Okresowe jezioro Cerknica). W trakcie sesji terenowej opisano charakterystykę Jeziora Cerknickiego oraz przedstawiono kolejne etapy realizacji projektu i działań mających na celu zabezpieczenie korzystnych warunków dla ochrony zagrożonych siedlisk oraz związanych z nimi gatunków roślin i zwierząt (m.in. derkacz). Główną uwagę w trakcie trwania projektu poświęcono odbudowie naturalnego koryta rzecznego w celu przedłużenia czasu odpływu wody ze zbiornika oraz zatrzymania jej w trakcie lata.

Kolejne spotkanie rozpoczęto w siedzibie Centrum Informacyjnego Triglavskiego Parku Narodowego na ternie którego w latach 2001–2003 realizowano projekt LIFE 00 NAT/SLO/007231 „Sotna barja v Triglavskem narodnem parku” (Torfowiska wysokie w Triglavskim Parku Narodowym). W ramach wstępu do sesji terenowej przybliżono założenia zrealizowanego projektu oraz charakterystykę występujących na terenie parku torfowisk wysokich będących przedmiotem ochrony w projekcie. W trakcie sesji terenowej przedstawiono efekty podjętych w projekcie działań.

Szkolenie zakończono wizytą na terenie Kozjanskiego Regijskiego Parku, gdzie w latach 2001–2003 realizowano projekt LIFE 00 NAT/SLO/007223 „Management plan and urgent actions for Veternik and Oslica high dry meadows”. W prezentacji wprowadzającej do sesji terenowej dyrektor w/w przedstawił charakterystykę parku oraz jego działalność, a także założenia zrealizowanego projektu, którego celem była ochrona dwóch siedlisk w obszarze Natura 2000: murawy kserotermiczne na podłożu wapiennym (Festuco Brometa) ze stanowiskami stroczyków oraz górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion i Arrhenatherion). W trakcie sesji terenowej przedstawiono łąki utrzymane w dobrej kondycji dzięki współpracy lokalnych właścicieli gruntów działających w oparciu o wspólnie wypracowany, zrównoważony plan zarządzania wspomnianymi wyżej siedliskami łąkowymi. Sesję terenową zakończono wymianą doświadczeń z monitoringu derkacza, którego populacja na terenie Kozjanskiego Regijskiego Parku jest jedną z ostatnich w Słowenii.

 

GALERIA