Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Deklaracja współpracyWtorek, 04 sierpnia 2015

W ramach współpracy i wymiany doświadczeń z innymi projektami LIFE+ Pieniński Park Narodowy nawiązał współpracę z Parkiem Krajobrazowym Orlich Gniazd, realizującym projekt LIFE+ „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd".

W dniach 30 i 31 lipca 2015 roku w czasie spotkania w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego omówiono założenia realizowanych projektów – kwestie merytoryczne oraz formalno-finansowe. Wymieniono się doświadczeniami związanymi z wykupami gruntów na terenie PPN oraz w obszarach cennych z punktu widzenia projektu realizowanego przez Park Krajobrazowy Orlich Gniazd. Omówiono również poszczególne kwestie techniczne poprzez wymianę doświadczeń w realizacji projektów LIFE+, a także sposoby usuwania gatunków inwazyjnych z rodzaju Reynoutria.

Więcej na temat projektu „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd". http://lifezpkws.pl/index.php?lang=pl-PL

GALERIA