Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Pierwsze spotkanie projektów LIFE+ NaturaCzwartek, 26 listopada 2015

W dniach 1 oraz 2 października 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie robocze projektów LIFE+, zorganizowane w Izabelinie przez Kampinoski Park Narodowy (KPN) oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (ZPKWŚ)

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz omówienie pojawiających się problemów podczas realizacji projektów finansowanych przez instrument finansowy LIFE. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 23 beneficjentów realizujących projekty LIFE Natura oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W trakcie spotkania poruszono tematy:

  • postępu finansowego projektu,
  • postępu rzeczowego projektu,
  • zmian w projekcie oraz kontaktów z Komisją Europejską
  • sprawozdania końcowego i trwałości projektu

Podczas dyskusji dokonano streszczenia poruszanych zagadnień i pojawiających się problemów oraz wspólnie podjęto próby wypracowania ich potencjalnego rozwiązania. Spotkanie zakończono podsumowaniem wygłoszonym przez wicedyrektor KPN Annę Wilińską oraz kierownika Wydziału ds. Programu LIFE w NFOŚiGW Andrzeja Mutera.

W drugim dniu uczestnicy mieli możliwość zapoznać się w terenie z realizacją działań w ramach dwóch projektów realizowanych przez Kampinoski Park Narodowy: „ActiveKPN” (LIFE10 NAT/PL/000655) i „Kampinoskie Bagna”(LIFE12 NAT/PL/000084).