Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Warsztaty edukacyjne dla nauczycieliCzwartek, 26 listopada 2015

W ramach realizacji projektu „LIFE Pieniny PL” w dniu 28 października 2015 roku w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla nauczycieli szkół z 4 gmin pienińskich.

W trakcie warsztatów mgr Grzegorz Cierlik wygłosił wykłady połączone z prezentacją multimedialną. Tematy wykładów to:

  • „Natura 2000 – idea, założenia, cele”,
  • „Ochrona gatunków i siedlisk w Pienińskim PN – działania w ramach projektu LIFE Pieniny PL”

​W drugiej części spotkania przeprowadzono zajęcia terenowe podczas których zaprezentowano zrealizowane w ramach projektu LIFE zabiegi ochronne w ekosystemach,  mające na celu ochronę różnorodności biologicznej oraz zahamowanie zanikania rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

GALERIA