Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Pierwsze spotkanie Komitetu SterującegoCzwartek, 27 marca 2014

W dniu 20 marca 2014 roku w siedzibie PPN odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego projektu „LIFEPieninyPL”, który został powołany jako organ opiniodawczo-doradczy zgodnie z założeniami projektu, zarządzeniem Dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego nr 4/2014 z dnia 26.02.2014 roku.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego rozpoczęło się od przedstawienia jego członków, przyjęcia programu oraz wyboru przewodniczącego. Po rozstrzygnięciu wyników głosowania przewodniczącym został prof. dr hab. Roman Soja przewodniczący Rady Naukowej PPN, pracownik Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Na zastępców wybrano dr Tadeusza Wacha - Wójta Gminy Czorsztyn oraz mgr Zofię Krępę - Dyrektora Zespołu Szkół w Krościenku nad Dunajcem.
Podczas posiedzenia koordynatorzy projektu przedstawili zgromadzonym założenia projektu oraz wyniki dotychczasowej realizacji zadań. Podczas sesji terenowej mgr Teresa Ciesielka przedstawiła członkom komitetu problem remontu szlaków turystycznych. 

GALERIA