Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Współpraca i wymiana doświadczeń - Biebrzański PNŚroda, 15 czerwca 2016

Delegacja Pienińskiego Parku Narodowego w dniach 10.05 – 13.05.2016 r. miała przyjemność uczestniczyć w wyjeździe szkoleniowym do Biebrzańskiego Parku Narodowego, poświęconym zdobyciu wiedzy merytorycznej oraz praktycznej, niezbędnej do prowadzenia własnego projektu.

 W trakcie szkolenia odbyło się spotkanie kameralne oraz terenowe z przedstawicielami Biebrzańskiego PN, gdzie  realizowane są projekty:

 

  • Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I i II. LIFE13 NAT/PL/000050
  • Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy. LIFE11 NAT/PL/422
  • Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce LIFE08 NAT/PL/000511 – wspólnie ze Stowarzyszeniem Ptaki Polski

Ponadto nawiązano współpracę z przedstawicielami Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (prowadzone projekty: Ochrona czynna wodniczki i jej siedlisk. LIFE09 NAT/PL/000260; Ochrona wodniczki w Polsce i Niemczech LIFE05 NAT/PL/000101) oraz Stowarzyszenia Ptaki Polskie (realizującego projekt zabezpieczenia populacji orlika grubodziobego (Aquila clanga) w Polsce LIFE08 NAT/PL/000511). Organizacje te posiadają doświadczenie w realizacji projektów LIFE w ramach komponentu przyroda i różnorodność biologiczna. W trakcie spotkań wymieniano się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami, a także w terenie zapoznano się z działaniami prowadzonymi w ramach projektu LIFE. 

 

tekst: Agnieszka Trzaska

GALERIA