Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Spotkania inauguracyjnePiątek, 28 marca 2014

Pieniński Park Narodowy w ramach Projektu „LIFE Pieniny PL” współfinansowanego przez Unię Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował w swej siedzibie oraz remizie OSP w Czorsztynie w dniach 10.12 oraz 12.12.2013 r. spotkania inaugurujące Projekt.

Na spotkania zaproszono władze samorządowe, dyrektorów szkół, przedstawicieli lokalnych społeczności, mieszkańców oraz przedstawicieli mediów. Podczas spotkań Koordynator Projektu, Iwona Mazurkiewicz przedstawiła główne założenia, cele oraz działania, jakie zostaną podjęte na terenie PPN w ramach Projektu realizowanego w okresie od września 2013 r. do czerwca 2018 r.

Po prezentacji odbyły się również dyskusje. Podczas nich starano się wyjaśnić wszelkie wątpliwości przybyłych gości w kwestii Projektu LIFE + i wskazać korzyści jakie będę z niego płynąć nie tylko dla ochrony mozaiki gatunkowej i siedliskowej obszaru Natura2000 „Pieniny”, ale również okolicznych miejscowości i mieszkańców.  

Warto zaznaczyć, iż na realizacje projektu przeznaczona została kwota 1 276 538 Euro - Unia Europejska 638 269 Euro (50%), NFOŚiGW 573 924 Euro (44.96%), środki własne PPN 64 345 Euro (5.04%).