Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Ograniczenie negatywnego wpływu wypasu na miejsca rozrodu płazów na polanie MajerzCzwartek, 08 czerwca 2017

Wszystkie przewidziane w projekcie prace związane z zabezpieczeniem miejsc rozrodu płazów przed rozdeptywaniem zostały całkowicie zakończone.

W ramach prac zabezpieczających:

  • oczyszczono i ogrodzono oczko wodne na Kapitanowym oraz wykonano w jego pobliżu nowe poidło dla owiec,
  • wykonano całkowicie nowe oczko wodne w pobliżu leśniczówki Pienińskiego PN. W okresie ostatnich dwóch lat podobnie jak na Kapitanowym stwierdzono obecność kijanek ropuchy szarej i żaby trawnej,
  • w obrębie trzech źródlisk cieków epizodycznych ustawiono nowe poidła dla owiec, a same wysięki wód ogrodzono w sposób uniemożliwjający dostęp owiec do miejsc rozrodu płazów. 

 

GALERIA