Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Harmonogram

 

Działania
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Numer
działania
Nazwa działania
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
A. Prace przygotowawcze, opracowanie planów zarządzania i/lub planów działań:
A.1
Przygotowanie wykupu gruntu
 
■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2
Zakup sprzętu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Zakup/dzierżawa gruntów i/lub uzyskanie uprawnień:
B.1
Zakup gruntu
 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
 
 
 
 
 
 
C. Właściwe działania ochronne:
C.1
Zabiegi ochronne na łąkach i młakach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.2
Remont i modernizacja szlaków
turystycznych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.3
Zabiegi ochronne na murawach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.4
Ochrona pszonaka pienińskiego
 Erysimum pieninicum (*2114)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.5
Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.6
Ograniczeni negatywnego wpływu wypasu
na miejsca rozrodu płazów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Monitoring oddziaływania projektu:
D.1
Monitoring skuteczności zabiegów
na łąkach
 
 
 
 
 
 
 
D.2
Monitoring skuteczności zabiegów
 na murawach (6210)
 
 
 
 
 
 
 
D.3
Monitoring efektów związanych
z remontem szlaków
 
 
 
 
 
 
 
D.4
Monitoring efektów zabiegów
ochronnych w siedlisku pszonaka
pienińskiego Erysimum pieninicum (*2114)
 
 
 
 
 
 
 
D.5
Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych
 
 
 
 
 
 
 
D.6
Monitoring procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych
 
 
 
 
 
 
 
D.7
Monitoring płazów
 
 
 
 
 
 
 
D.8
Ocena wpływu społeczno-gospodarczego
planowanych działań na lokalną gospodarkę
i społeczeństwo, a także na funkcję
ekosystemu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Świadomość społeczna i upowszechnianie wyników:
E.1
Spotkania promujące projekt
(inauguracyjne i informacyjne)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ■
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.2
Strona internetowa projektu
 
 
 
 
E.3
Folder informacyjny o projekcie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.4
Gadżety promujące projekt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.5
Warsztaty edukacyjne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.6
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.7
Tablice informacyjne o projekcie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.8
Międzynarodowa konferencja kończąca
projekt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.9
Raport laika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Zarządzanie i monitoring postępów projektu:
F.1
Zarządzanie projektem
 
 
 
F.2
Współpraca i wymiana doświadczeń
z innymi projektami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.3
Przygotowanie planu działań po zakończeniu projektu „After-Life"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.4
Zewnętrzny audyt finansowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.5
Monitorowanie realizacji projektu